Όροι Συναλλαγών

Όροι & Προϋποθέσεις

Προσωπικά Στοιχεία

Η εταιρεία μας δίνει άμεση προτεραιότητα στην τήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων ακολουθώντας τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές καθορίζονται στο Ν. 2472/1997, ως εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διαφυλάσσουμε αυστηρά κάθε πληροφορία που μας παρέχετε στα πλαίσια των μεταξύ μας συναλλαγών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουμε προϋποθέτουν τη χρήση των παρακάτω προσωπικών δεδομένων σας:

Το ονοματεπώνυμό σας (υποχρεωτικά)
Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (υποχρεωτικά)
Το τηλέφωνό σας (υποχρεωτικά) και
Την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή σας (διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, νομός, χώρα) (υποχρεωτικά)

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε δωρεάν πρόσβαση στα ανωτέρω προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία μπορείτε και να τροποποιήσετε.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων Πελατών σε Τρίτους

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεσμεύεται ότι δεν αποκαλύπτει, πωλεί, παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα με οποιοδήποτε εξωτερικό οργανισμό, εκτός αν έχει μεσολαβήσει προγενέστερη έγγραφη ενημέρωση προς εσάς και έχετε εκφράσει σχετικά την αποδοχή σας ή εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει το κατάστημά μας για την παροχή επιπλέον πληροφοριών ή όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Διαφημιστικά Μηνύματα

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας δεν χρησιμοποιεί ποτέ τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων εταιρειών. Τρίτες εταιρείες δεν έχουν το δικαίωμα να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν εσείς εκφράσετε ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και πάντοτε υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τάσσει η ισχύουσα νομοθεσία.

Αποδοχή Όρων Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή κ.ά.).

Χρόνος παράδοσης παραγγελίας

Οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας, σας αποστέλλονται, μέσω της εταιρείας μας, στον τόπο τον οποίο μας έχετε υποδείξει και σε χρονικό διάστημα από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες για όλες τις κατηγορίες, από την ημερομηνία καταχώρησης της παραγγελίας.

Ανωτέρα Βία

Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση για λόγους ανωτέρας βίας (όπως κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση παράδοσης της παραγγελίας σας εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, για το οποίο έχουμε δεσμευτεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να μας πείτε αν τελικά επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Περιορισμός Ευθυνών

Η εταιρεία μας δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για πιθανές ζημιές οι οποίες μπορεί να προκύψουν σε εσάς από την μη εκτέλεση κάποιας παραγγελίας, παρά μόνο σε περίπτωση δόλου της εταιρείας μας. Επιπλέον το ηλεκτρονικό κατάστημά μας επιφυλάσσεται σχετικά με τον χρόνο παράδοσης των παραγγελιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή όταν τα εμπορεύματα της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμα από τον αντίστοιχο προμηθευτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλεκτρονικό κατάστημά μας φροντίζει για την ενημέρωση σας.

Πολιτική Τιμών

Οι τιμές των προϊόντων, οι οποίες αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας, είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α), καθορίζονται από την εταιρεία μας. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς ειδοποίηση. Βεβαίως, ο πελάτης καταβάλλει το ποσό το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία του και δεν παίζει ρόλο αν μέχρι την ημερομηνία παράδοσης η τιμή έχει μεταβληθεί.

Επιστροφές

Επιστροφές σε προϊόντα κοπής ή συσκευασμένων προϊόντων που έχουν ανοιχθεί δεν θα γίνονται δεκτές.
Για όποια άλλη περίπτωση θα πρέπει να καλέσετε στο 2103217187.
Το κόστος μεταφορικών επιστροφής βαραίνουν τον πελάτη.

Όροι Σύμβασης

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους συναλλαγών. Η εταιρεία μας έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα το κείμενο το οποίο αναφέρεται στους όρους συναλλαγής όταν αποφασίζεται οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τους όρους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας ακολουθεί το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο για τα θέματα συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου όπως επίσης και το Νόμο περί προστασίας καταναλωτών (Ν. 2251/1994) ο οποίος ρυθμίζει θέματα πωλήσεων από απόσταση.

Κωδικός Πρόσβασης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μέλη να αλλάξουν τον μυστικό κωδικό πρόσβασής τους (Password), αν βέβαια το επιθυμούν. Τα προσωπικά στοιχεία θα παραμείνουν αναλλοίωτα, απλά το σύστημα θα αναγνωρίζει πλέον τον πελάτη με διαφορετικό μυστικό κωδικό πρόσβασης (Password).

Όταν ένας πελάτης – μέλος ξεχάσει τον μυστικό κωδικό πρόσβασής του (Password) μπορεί να ζητήσει υπενθύμιση, καταχωρώντας στο αντίστοιχο πεδίο το e-mail με το οποίο έχει εγγραφεί στο σύστημα. Ο μυστικός κωδικός πρόσβασης (Password) θα του σταλεί ηλεκτρονικά σε αυτό το e-mail ώστε να μην είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει εκ νέου τη διαδικασία εγγραφής μέλους.

Καλάθι Αγορών

Στο Καλάθι αγορών βρίσκονται όλα τα προϊόντα που επιθυμεί ένας πελάτης να παραγγείλει. Τοποθετώντας ένα προϊόν μέσα σε αυτό, έχει μια συνοπτική εικόνα του προϊόντος, στην ποσότητα που επιθυμεί, την έκπτωση που μπορεί να υπάρχει σε κάθε τεμάχιο και την Τελική Τιμή, με βάση αυτήν την έκπτωση. Στο τέλος υπολογίζεται το Συνολικό Ποσό της παραγγελίας σας για όλα τα προϊόντα που είναι τοποθετημένα στο Καλάθι.

Έχοντας επιλέξει να μεταφερθεί από το Καλάθι σε κάποιο άλλο σημείο του καταστήματος, τα περιεχόμενα του Καλαθιού του δεν χάνονται. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να το τροποποιήσει ανάλογα με τις επιθυμίες του πριν προβεί στην παραγγελία των προϊόντων. Το Καλάθι είναι κάτι προσωπικό, που δημιουργείται και αλλάζει ανάλογα με την παραγγελία που θέλει να εκτελέσει ένας πελάτης. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

Ανανέωση ποσότητας – Για κάθε ένα προϊόν του Καλαθιού ο πελάτης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει την ποσότητα που επιθυμεί να παραγγείλει, ανά πάσα στιγμή. Στην στήλη «Ποσότητα», δίπλα από το όνομα του προϊόντος μπορεί να πληκτρολογήσει τον αριθμό που αντιστοιχεί στην νέα ποσότητα που θέλει να παραγγείλει. Κατόπιν, για την ανανέωση αυτής της ποσότητας επιλέγει το σύνδεσμο (link) Ενημέρωση και αυτομάτως βλέπει την νέα εικόνα του Καλαθιού του. Επίσης, μπορεί να ανανεώσει τις ποσότητες πολλών προϊόντων που βρίσκονται στο Καλάθι και στο τέλος να κάνει την ενημέρωση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα του κάθε προϊόντος.

Διαγραφή προϊόντος – Εάν ο πελάτης επιθυμεί να διαγράψει ένα προϊόν από το Καλάθι και συνεπώς από την παραγγελία του, απλά επιλέγει το εικονίδιο «Διαγραφή» που βρίσκεται κάτω από την περιγραφή του κάθε προϊόντος. Αμέσως, έχει στην οθόνη του το Καλάθι, χωρίς να περιέχει το συγκεκριμένο προϊόν.

Παραγγελία – Όταν το Καλάθι περιέχει τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να παραγγείλει, στις ποσότητες που θέλει, μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση της παραγγελίας του. Απλά επιλέγει το “Ολοκλήρωση Παραγγελίας”, και ακολουθεί τα απλά βήματα που περιγράφονται. Στο τέλος της παραπάνω διαδικασίας, ξεκινάει η διαδικασία παράδοσης της παραγγελίας.

Τρόποι Πληρωμής

Στον Τρόπο Πληρωμής επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο θα πληρώσετε την παραγγελία την οποία έχετε κάνει. Υπάρχουν οι εξής διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής

Αντικαταβολή.
Τραπεζική Μεταφορά

Περιγραφή Παραγγελίας

Στην Εκτέλεση Παραγγελίας έχετε μια αναλυτική εικόνα για την παραγγελία που κάνετε. Μπορείτε να δείτε το κόστος αγοράς των προϊόντων, τα έξοδα αποστολής των προϊόντων, και τέλος το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας. Για να προχωρήσετε στην παραγγελία επιλέγετε το κουμπί “Ολοκλήρωση της Παραγγελίας”.

Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Στην Ολοκλήρωση Παραγγελίας μπορείτε να στείλετε κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν την παραγγελία σας ή κάποια σχόλια για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Ιστορικό Παραγγελιών

Στο Ιστορικό Παραγγελιών μπορείτε να δείτε όλες τις παραγγελίες που έχετε πραγματοποιήσει καθώς και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή μ έσω του Πίνακα Ελέγχου στον Λογαριασμό σας

Contact to Listing Owner

Captcha Code
Scroll to Top